Profil Tenaga Pengajar

Pelajar tahun akhir Jabatan Syariah dan Undang-Undang di Universiti Malaya. Pernah aktif mewakili pertandingan nasyid di peringkat sekolah dan sekarang di institut pengajian tinggi. Menjadi guru mengaji iqra’ buat sementara sekarang. Pernah memasuki Pertandingan Tilawah Al-Quran peringkat sekolah rendah.

Hantar Ulasan

Tempah Kelas

Video Bacaan